Aktuelt

Avkriminaliser sexarbeid!

Sexarbeiderne er presset til å jobbe under verst tenkelig forhold når det gjelder sikkerhet, og det er det på tide å gjøre noe med.

Astrid Renland

Eksternt Media

In Full Sight: ‘The pimp lobby’ at the Amnesty AGM»

It’s a tidy way to discredit any labour movement. Claim the workers are puppets, that industry bosses are pulling the strings, and you can ignore all they say. Would it have been so easy to make such accusations though, I wonder, if sex workers weren’t overwhelmingly women?

Prostituerte har et provoserende svakt rettsvern, skriver Martin Gedde-Dahl.»

«De fornærmede i saken er prostituerte, og spørsmålet er om dette får betydning for straffeutmålingen». Og svaret på dét, mener dommerne, er ja.

Rebellious Prostitutes Hit the Streets of Paris Demanding 'More Clients'»

On Saturday, female sex workers took to the streets of Paris protesting a lack of clientele and poor working conditions.

Sex Workers Protest In Paris Against Penalising Clients»

Sex workers protested in central Paris on Saturday, marking the first anniversary of a French law  which made it illegal for their clients to pay for sex.

Åpner for å endre hallikparagrafen»

– Det som her fortelles om at kvinnene ofte tvinges til å gå inn på dyre husleieavtaler med dårlige huseiere og at de alltid må føle på en frykt for å bli satt på gata, fører åpenbart med seg en ekstra utrygghet, sier Tajik.