Aktuelt

Sex, dop og skadereduksjon

Man må møte rekreasjonsbrukere og chemsex-miljøer med kunnskapsbasert informasjon, ikke pekefingermoral.

Astrid Renland

PROMO VIDEO

Eksternt Media

Derfor kommer mennene til meg»

Etter to og et halvt år har jeg lært at man ikke kan sette mennene som går til eskorter i bås. Jeg har sett alt mellom himmel og jord.

The impact of the 'Swedish model' in France: chronicle of a disaster foretold»

One of the main problems with the dominant neo-abolitionist discourse and the resulting policy solutions is that they ignore the priorities and needs of migrant and non-migrant sex workers. They contribute to their heightened socio-economic vulnerability and exploitability, as well as risks of destitution and deportation.

Bør begrepet «prostitusjon» erstattes av «sexarbeid»?»

Bør det tradisjonelle begrepet «prostitusjon» erstattes av «sexarbeid»?

7 Sex Workers on What It Means to Lose Backpage»

Sex workers have used the internet over the last decade to carve out some independence, safety, and community in their work.